Bättre Arbetssätt I Kassan – BasIK.

Hur man förebygger och förhindrar besvär av kassa-arbete.

Genom att använda BAsIK kan man identifiera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i arbetssättet hos personal som arbetar i kassa, för att minska risken att få besvär i nacke, axlar, armar eller händer.

BAsIK bygger på Workstylemodellen

Workstyle-modellen visar att en hög arbetsbelastning, t ex vid långa kassaköer, gör att individens arbetsteknik, tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkas. Det kan i sin tur leda till besvär i muskler och leder, och i ett senare skede till belastningsskador. Förloppet påverkas också av hur arbetet är organiserat och den fysiska utformningen av arbetsplatsen.

Metoden är utvecklad av Arbets- och miljömedicin i Uppsala i samarbete med Arbets och miljömedicin i Lund och KI. På AMM Uppsalas hemsida hittar du ytterligare information samt kontaktuppgifter.

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin