Chefer och hr extramaterial

Externa länkar

Prevents hemsida för chefer
Tidningen Arbetsliv som ges ut av Prevent

Svenskt näringsliv

Tidningen Chefs sida om arbetsmiljö

Libris deldatabas arbline – databas med artikelsök

Statens folkhälsoinstitut – Hälsan i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets sida för dig som är chef

Vårdfokus hemsida för dig som arbetar med ledarskap

 

Stödmaterial

Prevents sida om stress i arbetsmiljön

 "Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser" – Kortversion av rapport av Institutet för stressmedicin

En sammanställning av konkreta exempel som kan användas för att främja en god psykosocial arbetsplats, från VGR gjord av Lotta Dellve

Utformning av ett webbaserat verktyg för stresshantering

close

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin