Beprövade metoder och verktyg för ditt dagliga arbeteAktuellt

MEBA Nacke/arm/hand/ländrygg

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke,…

ARBETE MED HANDHÅLLNA VIBRERANDE VERKTYG – Riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll

NYTT UPPLÄGG! Kursen är nu utvidgad till att omfatta medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Den…

Detta behöver FHV veta om hand-arm vibrationer – teori och praktik

På kursen för ni bland annat svar på följande frågor Vad är vibrationer och hur kan man göra en grov…

Visa äldre nyheter