Beprövade metoder och verktyg för ditt dagliga arbeteAktuellt

Hälsobesvär av inomhusmiljön på arbetsplatser

Centrum för arbets- och miljömedicin anordnar en tvådagars utbildning om riskfaktorer för ohälsa i inomhusmiljön på arbetsplatser, handläggning av patienter/grupper…

Lungsjukdomar i arbetslivet

Lungsjukdomar i arbetslivet – Teori och praktik Kursen motsvarar delvis tidigare spirometriutbildning men omfattar nu också en exponeringsdel Tid: Torsdag 8…

Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning – Göteborg

Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning (EDTC level 1 MED Medical Examiner of Divers) Tid: 21 – 23 september…

Visa äldre nyheter