Beprövade metoder och verktyg för ditt dagliga arbeteAktuellt

Metaller och hälsa

Arbets- och miljömedicin i Göteborg inbjuder till kursen: Metaller och hälsa Kursen ger kunskap om exponering och hälsoeffekter av bland…

Arbete med handhållna vibrerande verktyg- Riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll

Kursen omfattar medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Den vänder sig till dig som arbetar i…

Lungsjukdomar i arbetslivet – teori och praktik

Kursen motsvarar delvis vår tidigare utbildning om arbetsrelaterade luftvägssjukdomar och spirometri men omfattar nu även exponering och föreskrifter. Datum: Tisdag 26…

Visa äldre nyheter