Beprövade metoder och verktyg för ditt dagliga arbeteAktuellt

Utbildning i MEBA – Umeå

Ett utbildningstillfälle i MEBA anordnas den 27 maj i Umeå.

Utbildning: Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning

EDTC level 1 MED Medical Examiner of Divers 11-13 juni, Göteborg

Uppdaterade medicinska kontroller vid vibrationsexponering

Materialet för medicinska kontroller vid exponering för hand- och armvibrationer har omarbetats och anpassats för att passa företagshälsovårdens behov bättre.

Visa äldre nyheter