Beprövade metoder och verktyg för ditt dagliga arbeteAktuellt

Lungsjukdomar i arbetslivet

Lungsjukdomar i arbetslivet – Teori och praktik Kursen motsvarar delvis tidigare spirometriutbildning men omfattar nu också en exponeringsdel Tid: Torsdag 8…

Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning – Göteborg

Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning (EDTC level 1 MED Medical Examiner of Divers) Tid: 21 – 23 september…

Informationsdag för företagshälsovården

Information om nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) Vad säger forskningen inom detta område? Aktuellt från Arbetsmedicin…

Visa äldre nyheter