Beprövade metoder och verktyg för ditt dagliga arbeteAktuellt

Lungsjukdomar i arbetslivet (via Teams)

Kursen omfattar lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet, kemiska hälsorisker, medicinska kontroller och gällande föreskrifter. Medicinska kvalitetsaspekter vid spirometri och PEF-mätning…

Yrkes- och miljörelaterad lungsjukdom (ST-kurs) (Göteborg)

Vill du lära dig mer om hur du handlägger sjukdomar i lungor och luftvägar som har ett starktsamband med yrkesexponering?…

MEBA – Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete (Kurs i Örebro)

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke,…

KURS: Medicinska kontroller i arbetslivet (Göteborg)

Tid4–8 april 2022 (4 april kl 12:30 – 8 april kl 12:00)PlatsKonferenscentrum Wallenberg, lokal ”Europa”, Medicinaregatan 20, Göteborg.KostnadKursavgiften: 13 000…

Hur minskar vi risken för medarbetare att smittas av covid-19?

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 är en arbetsmiljörisk. Yrkeshygieniker och läkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm har tagit…

Sveriges nationella vibrationsdatabas

I Sveriges nationella vibrationsdatabas hittar du uppgifter om fältmätta och CE-deklarerade vibrationsnivåer hos flera hand-hållna vibrerande maskintyper (tex. Slipmaskiner, tigersågar,…

Visa fler poster