Beprövade metoder och verktyg för ditt dagliga arbeteAktuellt

ARBETE MED HANDHÅLLNA VIBRERANDE VERKTYG – Riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll

NYTT UPPLÄGG! Kursen är nu utvidgad till att omfatta medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Den…

MEBA Nacke/arm/hand/ländrygg

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke,…

Lungsjukdomar i arbetslivet

Lungsjukdomar i arbetslivet – Teori och praktik Kursen motsvarar delvis tidigare spirometriutbildning men omfattar nu också en exponeringsdel Tid: Torsdag 8…

Visa äldre nyheter